WhatsApp chat
WhatsApp chat
background image

Cezalar 2021

Tehlikeli Madde Mevzuatı Cezaları - 2021

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 25. madde

Ceza

Maddesi

İlgili

Madde

Açıklama

Kime

Uygulanır

Ceza

25-1-(a)

5/6

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma zorunluluğu

Eksikliğinin devam etmesi durumunda 30 günde bir tekrar eder.

İşletme

2.674 TL

25-1-(b)

5/7

TMGD Hizmeti Almamak

Eksikliğinin devam etmesi durumunda 30 günde bir tekrar eder.

İşletme

4.011 TL

25-1-(c)

5/10

7 gün içinde Kaza raporunu düzenlemeyen tarafa uygulancak ceza

Sorumlu

Taraf

1.336 TL

25-1-(ç)

5/11

Tehlikeli Madde yüklü veya boş temizlenmemiş taşıtları okul, kamu binaları, avm,

ibadethane gibi yerlerden en az 300 metre uzağa park etmeme cezası

Taşımacı

667 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-1-(d)

25-1-(f)

25-1-(g)

8/1/a

Taşınan madde ve nesnenin özelliğine uygun ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip

tankere doldurmama cezası

Gönderen

1.091 TL

 

8/1/b

 

Taşıma evrakını eksik düzenleme ya da düzenlememe cezası

Gönderen

545 TL

TİO

667 TL

İthalatçı

667 TL

 

8/1/c

 

Tehlikeli maddeye uygun geçerli bir belgeye sahip bir araç kullanmama cezası

Gönderen

1.091 TL

TİO

1.336 TL

İthalatçı

1.336 TL

 

8/1/ç

 

Uygun sertifikalı Ambalaj Kullanmama cezası

Gönderen

1.091 TL

TİO

1.336 TL

İthalatçı

1.336 TL

 

8/1/d

 

IBC, Tank, Tanker vs. ara ve periyodik muayene yapılmamış olanları kulanmak

Gönderen

1.091 TL

TİO

1.336 TL

İthalatçı

1.336 TL

 

8/1/e

 

Ambalajlarda etiket işaret Araçta Turuncu Plaka kullanmama cezası

Gönderen

1.091 TL

TİO

1.336 TL

İthalatçı

1.336 TL

 

8/1/f

Birlikte ambalajlama, yükleme, karışık yükleme ve yükleme sınırları kuralllarına uymama

Gönderen

1.091 TL

TİO

1.336 TL

İthalatçı

1.336 TL

 

8/1/g

 

ADR 1.4.2.1'de yer alan diğer kurallara da uymama cezası

Gönderen

1.091 TL

TİO

1.336 TL

İthalatçı

1.336 TL

 

25-1-(e)

 

8/2

Taşıma evraklarının kontrolünü,

Taşıma birimlerinin ara ve peryodik muayne kontrolünü,

Tehlike etiket, levha ve turuncu plakaların doğru ve uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının kontrolünü yapmama cezası

 

Kıyı Tesisi İşletmesi

 

1.336 TL

 

 

25-1-(ğ)

9/1/a

Uygun sertifikalı Ambalaj Kullanmama cezası

Paketleyen

1.336 TL

9/1/b

ADR'ye uygun kombine ambalajlama yapmama cezası

Paketleyen

667 TL

9/1/c

Ambalaj işaretlemelerini ADR'ye uygun özellikte ve ebatta kullanmama cezası

Paketleyen

667 TL

9/1/ç

Konteyner/Araç paketleme sertifikası hazırlamama cezası

Paketleyen

667 TL

9/1/d

ADR 1.4.3.2'de yer alan diğer kurallara da uymama cezası

Paketleyen

667 TL

 

10/1/a

Hasarlı ve sızdırma riski taşıyan ambalajları yükleme cezası

Yükleyen

1.336 TL

 

10/1/b

Yükleme, birlikte yükleme, gıda maddeleri ya da hayvan yemlerinden ayrı tutma ile

ilgili kurallara uymama cezası

Yükleyen

1.336 TL

 

25-1-(h)

10/1/d

ADR Bölüm 7.5.7'de belirtilen yükleme emniyet kurallarına göre yükleme

yapılmaması cezası

Yükleyen

1.336 TL

 

10/1/c

ADR'deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaları doğru,

uygun özellikte ve ebatta kullanmama cezası

Yükleyen

667 TL

 

10/1/ç

Yükleme sırasında yakın çevresinde ateş yakılmasına, sigara içilmesine, açık

ışıklandırma yapılmasına vs. engel olmama cezası

Yükleyen

667 TL

 

10/1/e

ADR 1.4.3.1'de yer alan diğer kurallara da uymama cezası

Yükleyen

667 TL

 

25-1-(ı)

11/1/a/b

ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip Tanker, portatif tank, tank konteyner, ÇEGK

vb. kullanmama cezası

Dolduran

1.091 TL

 

11/1/c

Ara ve periyodik muayenesi geçerli olmayan Tanka, tüplü gaz tankerine, ÇEGK' ya,

portatif tank ya da tank konteynere vs. dolum yapma cezası

Dolduran

1.091 TL

 

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 25. madde

Ceza

Maddesi

İlgili

Madde

Açıklama

Kime

Uygulanır

Ceza

 

 

 

 

 

 

 

25-1-(ı)

11/1/d

ADR'deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaları doğru,

uygun özellikte ve ebatta kullanmama cezası

Dolduran

545 TL

11/1/e

Çok gözlü tankalarda birlikte yükleme yasaklarına uymama cezası

Dolduran

545 TL

11/1/f

Doldurulan madde için azami doldurma derecesi ya da izin verilen azami litre başına içerik kütlesine uygun hareket etmeme cezası

Dolduran

545 TL

11/1/g

Dolum sonrası tank kapaklarının ve/veya valflerin sızdırmazlık kontrolünün yapılmaması cezası

Dolduran

545 TL

11/1/ğ

Doldurulan maddenin tankın dış yüzeyine bulaşmadığının kontrolünü yapmama cezası

Dolduran

545 TL

11/1/h

Doldurma sırasında yakın çevresinde ateş yakılmasına, sigara içilmesine, açık ışıklandırma yapılmasına vs. engel olmama cezası

Dolduran

545 TL

11/1/ı

Araç ve kontyenerlerin dökme olarak doldurulması sırasında ADR 7.3'de yer alan ilgili hükümlere uymama cezası

Dolduran

545 TL

11/1/i

ADR 1.4.3.3'de yer alan diğer kurallara da uymama cezası

Dolduran

545 TL

11/1/j

TMFB sahibi taşımacılara ait araçlara dolum yapmama cezası

Dolduran

1.091 TL

25-1-(i)

11/1/ç

Periyodik test ve muayeneleri geçerli olmayan taşınabilir basınçlı ekipmana dolum yapma cezası

Dolum Tesisi

6.687 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-1-(j)

12/1/ a/b

ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip Tanker, portatif tank, tank konteyner, ÇEGK vb. kullanmama cezası

Taşımacı

1.091 TL

12/1/ c

Ara ve periyodik muayenesi geçerli olmayan Tanka, tüplü gaz tankerine, ÇEGK' ya, portatif tank ya da tank konteynere vs. dolum yapma cezası

Taşımacı

1.091 TL

 

12/1/ i

Taşımanın güvenliğini tehlikeye sokacak bir ihlal olması durumunda maddenin ya

da kamu güvenliği bakımından ihlal giderilinceye kadar taşımayı durdurmama cezası

 

Taşımacı

 

1.091 TL

12/1/ l

ADR Bölüm 7.5.7'de belirtilen yükleme emniyet kurallarına göre yükleme

yapılmaması cezası

Taşımacı

1.091 TL

12/1/ ç

ADR'deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaları doğru, uygun özellikte ve ebatta kullanmama cezası

Taşımacı

545 TL

12/1/ d

Tanklarda, yüklerde görsel olarak belirgin sızıntı, çatlak ya da hasar olmadığını kontrol etmeme cezası

Taşımacı

545 TL

12/1/ g

Yazılı talimat vermeme cezası. Taşımacı sürücünün yazılı talimatları okumasını, anlamasını ve gerektiği gibi uygulamasını sağlamakla yükümlüdür.

Taşımacı

545 TL

12/1/ ğ

Birlikte ambalajlama, yükleme, karışık yükleme ve yükleme sınırları kuralllarına uymama

Taşımacı

545 TL

12/1/ h

Uygun SRC 5 belgesine sahip olmayan sürücü ile taşıma yapma cezası

Taşımacı

545 TL

12/1/ j

Yükleme ve boşaltma sırasında yakın çevresinde ateş yakılmasına, sigara içilmesine, açık ışıklandırma yapılmasına vs. engel olmama cezası

Taşımacı

545 TL

12/1/ k

Boş temizlenmemiş tanker, tank konteyner, portatif tank, ÇEGK, vb. için ADR 5.4.1.1.6'ya uygun taşıma evrakı düzenlememe cezası

Taşımacı

545 TL

12/1/ m

ADR 1.4.2.2'de yer alan diğer kurallara da uymama cezası

Taşımacı

545 TL

12/1/n

Taşıma başlamadan önce Gönderen tarafından ADR 5.4.1'e göre hazırlanan taşıma

evrakının bir kopyasını araçta bulundurmama cezası

Taşımacı

545 TL

12/1/ e

Araçlarda ADR 8.1.5'de belirtilen ve kişisel koruyucu teçhizatın bulundulmaması

cezası (Her bir teçhizat için uygulanır)

Taşımacı

54 TL

12/1/ f

Araçlarda ADR 8.1.4'de belirtilen asgari sayı ve kapasitede ve bakım teçhizatı yapılmış uygun yangın söndürücü teçhizatın bulundurulmaması cezası

Taşımacı

218 TL

 

 

 

 

25-1-(k)

13/1/a

Tehlikeli madde sınıfına ve/veya taşıma şekline uygun SRC 5 belgesine sahip olmama cezası

Sürücü

267 TL

13/1/b

Ambalaj açma ve metal el aletleri kullanma yasaklarına uymama cezası

Sürücü

66 TL

13/1/c

Yükleme ve boşaltma sırasında yakın çevresinde ateş yakılmasına, sigara içilmesine, açık ışıklandırma yapılmasına vs. engel olmama cezası

Sürücü

66 TL

13/1/ç

Yükleme, doldurma ve boşaltma sırasında motoru kapalı tutmama cezası

Sürücü

66 TL

13/1/d

Tehlikeli madde yüklü araç park halinde el freni çekmeme cezası

Sürücü

66 TL

13/1/e

Tehlikeli madde yüklü araçlara zorunlu levha ve turuncu plakaların takılmasını ve boşlatıldıktan sonra çıkartılmasını sağlamama cezası

Sürücü

66 TL

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 25. madde

Ceza

Maddesi

İlgili

Madde

Açıklama

Kime

Uygulanır

Ceza

 

 

 

 

 

 

 

 

25-1-(k)

13/1/f

Hasar görmüş ambalaj ve yük taşıma cezası

Sürücü

66 TL

13/1/g

Tehlikeli madde sızıntısı veya ihtimali olması durumunda taşıma yapma cezası

Sürücü

66 TL

13/1/ğ

Tehlikeli maddelere yönelik karayolu kullanımıyla ilgili yasak ve sınırlamalara

uymama cezası

Sürücü

66 TL

13/1/h

Özel sınıf ve maddelere ilişkin ek gereklilikler ile ilgili ADR hükümlerine uymama

cezası

Sürücü

66 TL

13/1/ı

Araçta yazılı talimat olmaması ve tehlike anında yazılı talimata göre hareket

etmeme cezası

Sürücü

66 TL

13/1/i

Araçta bulunması gereken zorunlı evrakları denetim sırasında yetkili personele

göstermeme cezası

Sürücü

66 TL

13/1/j

Boşaltma alanında gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını ve boşaltma

ekipmanının düzgün çalıştığını kontrol etmeme cezası

Sürücü

66 TL

13/1/k

Araçlarda ADR 8.1.5'de belirtilen ve kişisel koruyucu teçhizatın bulundulmaması

ve denetim sırasında yetkili personele göstermeme cezası

Sürücü

66 TL

 

 

13/1/l

Araçlarda ADR 8.1.4'de belirtilen asgari sayı ve kapasitede ve bakım teçhizatı

yapılmış uygun yangın söndürücü teçhizatın araçta bulunup bulunmadığını kontrol etmeme cezası

 

Sürücü

 

66 TL

 

14/1/a

Yükün teslim alınmasına engel bir durum olmadıkça yükün kabülünü erteleme

cezası

Alıcı

667 TL

 

25-1-(l)

 

14/1/b

Taşımada konteyner kullanıldığında, ADR hükümlerinin ihlal edildiğinin tespit

edilmesi halinde taşımacıya konteyneri sadece ihlal giderildikten sonra teslim etmeme cezası.

 

Alıcı

 

667 TL

14/1/c

Araçların boşaltılması sırasında yakın çevresinde ateş yakılmasına, sigara

içilmesine, açık ışıklandırma yapılmasına vs. engel olmama cezası

Alıcı

667 TL

14/1/ç

ADR 1.4.2.3'de yer alan diğer kurallara da uymama cezası

Alıcı

667 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

25-1-(m)

25-1-(n)

 

15/1/b

Boşaltma öncesinde ve sırasında pakette, tankta, araçta veya konteynerde işlemi tehlikeye sokacak bir tahribatı kontrol ederek, olumsuz bir durum halinde, gerekli önlemler alınıncaya kadar boşaltma işlemini ertelememe cezası

Boşaltan

667 TL

Taşımacı

667 TL

3. Kişi

667 TL

 

15/1/c

Aracın, tankın ve konteynerin boşaltılmasından hemen sonra dışına bulaşmış

maddelerden arındırılmasını sağlamama ve vana ve kapakların güvenli bir şekilde kapatılmaması cezası

Boşaltan

667 TL

Taşımacı

667 TL

3. Kişi

667 TL

 

15/1/ç

Ambalajlı ve dökme taşımacılık için kullanılan araç veya konteynerin temizliği ve dezenfekte işlemlerinin yapılmasını sağlamama cezası

Boşaltan

667 TL

Taşımacı

667 TL

3. Kişi

667 TL

 

15/1/d

Boş ve temizlenmiş tehlikeli madde taşıyan araçların ikaz levhalarını kaldırmama cezası

Boşaltan

667 TL

Taşımacı

667 TL

3. Kişi

667 TL

 

15/1/e

Boşaltma işlemi sırasında yakın çevrede ateş yakılmasına, sigara içilmesine, açık ışıklandırma yapılmasına vs. engel olmama cezası

Boşaltan

667 TL

Taşımacı

667 TL

3. Kişi

667 TL

 

 

15/1/f

 

ADR 1.4.3.7'de yer alan diğer kurallara da uymama cezası

Boşaltan

667 TL

Taşımacı

667 TL

3. Kişi

667 TL

 

 

16/1/a

ADR'ye göre üretilmiş, ara, periyodik test ve muayeneleri geçerli Tank-konteyner ve portatif tank kiralamama cezası

Tank-

Konteyner İşletmecisi

 

1.336 TL

 

25-1-(o)

 

16/1/b

Boşaltılan tank ya da tank konteyenerlerin tekrar kullanımdan önce temizlenmesini ve varsa hasarlı olmamasını sağlamama cezası

Tank-

Konteyner İşletmecisi

 

1.336 TL

16/1/c

ADR 1.4.3.4'de yer alan diğer kurallara da uymama cezası

Tank-

Konteyner İşletmecisi

1.336 TL

25-4-(a)

İşletme, birden fazla faaliyet konusuna sahipse bir denetimde bu işletmeye kesilecek idari para cezası

16.048 ( on altı bin kırk sekiz ) Türk Lirasını geçemez.

25-4-(b)

Sadece taşımacılık faaliyetinde bulunan taşımacıya, bir denetimde kesilecek idari para cezası 8.023 ( sekiz bin yirmi üç ) Türk Lirasını geçemez.

25-4-(c)

Sürücüye, bir denetimde kesilecek idari para cezası 667 ( altı yüz altmış yedi ) Türk Lirasını geçemez

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ'in 30. maddesi

 

30-g

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ'in 27. maddesinin 5.

fıkrasında belirtilen hükümlere aykırı hareket eden işletmelere her bir bent için uygulanacak ceza.

 

İşletmeye

 

1.139 TL

30-ğ

 

ADR/RID Bölüm 1.8.3.6’ya göre hazırlanmış kaza raporlarını İdarenin talebi

üzerine sunmama durumunda uygulacak ceza

İşletmeye

2.282 TL

30-ı

 

Ek-1 inci maddenin 1. fıkrasında yer alan hükme aykırı hareket eden işletmeye

uygulanacak ceza

İşletmeye

5.681 TL

 

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ'in 27. maddesinin 7.

fıkrasında belirtilen hükümlere aykırı hareket eden işletmelere uygulanacak ceza.

 

İşletmeye

 

2.282 TL

30-m

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ'in 27. maddesinin 7. fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hükümlere aykırı hareket eden

işletmelere her bir bent için uygulanacak ceza.

 

İşletmeye

 

1.139 TL

 

 

 

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Ücreti

(Belge Yenilemelerinde Belge ücretinin % 25'i uygulanır.)

 

1.139 TL