WhatsApp chat
WhatsApp chat
background image

ADR Belgelendirme Hizmetleri

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

ADR Anlaşmasına bağlı olarak çıkarılan mevzuatlarla bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmelerin UDHB’dan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alması gerekmektedir. Aynı zamanda; Sınıf 1 (Patlayıcı Maddeler), Sınıf 6 (Bulaşıcı Maddeler) ve Sınıf 7 (Radyoaktif Maddeler) kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler için işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alması zorunlu hale getirilmiştir. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi başvuruları, düzeltmeleri ve takibi konusunda destek veriyoruz.

ADR Ambalaj Onay Sertifikası

ADR kapsamında sınıflandırılmış maddelerin taşınmasında kullanılacak ambalajların ADR Anlaşmasında belirlenmiş olan standartlara göre belirlemesi, TSE veya yetkilendirilmiş kuruluşlardan onay alınması konusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Taşıt Durum Tespit Belgesi

ADR Anlaşması kapsamında tehlikeli mal taşımacılığı gerçekleştiren araçlara ulusal mevzuatlar gereği düzenlenmesi zorunlu kılınan Taşıt Durum Tespit Belgesi için danışmanlık hizmeti veriyoruz.

ADR Portatif Tank Tasarım Onay Sertifikası

ADR onaylı portatif tank ile taşıma işlemini gerçekleştiren işletmelere uygun tank seçimi konusunda rehberlik ve danışmanlık hizmeti veriyoruz.

ADR Tank Tipi Onay Sertifikası

ADR Anlaşması kapsamında karayolunda taşıması gerçekleştirilen maddelerin ADR onaylı tank/tanker seçimi ve onayı alınması konusunda işletmelere danışmanlık hizmeti veriyoruz.

ADR Uygunluk Belgesi

ADR Anlaşmasında yer alan standartlara uygun araç üretimi gerçekleştiren işletmelerin ADR onayı almış araçlarına TSE’den T9 belgesi alımı konusunda destek veriyoruz.