WhatsApp chat
WhatsApp chat
background image

Muafiyet Raporu TMGD Zorunluluğu

•  Yerleşim yeri” tanımlaması nedir?
Yerleşim yerinden kasıt meskun mahallerdir.

“Meskun Mahal: İl,ilçe, kasaba, köy, mezra gibi, insanların sürekli veya geçici olarak bulundukları; yol, su, elektrik, ulaşım, çöp toplama, kanalizasyon, aydınlatma gibi kamu hizmetlerinden istifade ettikleri toplu yaşam alanlarını ve bu alanların bitiminden itibaren 500 m uzaklıktaki mesafeyi”

•  “Günlük ortalama satış”, “Toplu yaşam yerlerine olan mesafe”, “Şehir merkezi / Şehir dışı” şartları ayrı ayrı kategoriler midir? Bu kategorilerden herhangi birisini karşılayamayan istasyonların durumu nedir?
İstasyonun 01/07/2017 tarihinden 31/12/2017 tarihine kadar ki süre içerisinde istasyona gelen yakıt ile sattığı yakıt farkının 180 güne bölünmesi ile elde edilecek rakamın 4000 litreden az olması anlamına gelmekte olup, bu satışın günlük 4000 lt’den az olduğunda ve meskun mahal dışında kaldığı tespit edilen istasyonlar bu muafiyet kapsamında değerlendirilirler. İstasyonlar bu iki şartı karşılaması durumunda TMGDK’lardan raporlama yaptırabileceklerdir.
•  Ön koşul olarak konulmuş bulunan 300 metre mesafenin ölçüm kriterleri nelerdir?
Bu mesafe istasyonu merkezinden 300 metre çapındaki alanda kalan okul, cami, restoran, konut vb. dikkate alınacaktır.
•  Ön koşul olarak konulmuş bulunan günlük 4000 litre altı için yapılacak hesaplamada kriterler nelerdir? 
Yukarda izah edildiği üzere istasyondan perakende  satılan   bütün akaryakıt ürünleri ve LPG dahil edilecektir.
•  Ön koşul olarak konulmuş bulunan günlük 4000 litre altı için yapılacak hesaplamada hangi 180 gün dikkate alınacaktır? 
01/07/2017 tarihinden 31/12/2017 tarihleri arasındaki günlük ortalama satış miktarı dikkate alınacak olup, Haziran 2018 içerisinde son 6 ayın satışı dikkate alınarak günlük 4000 lt’nin altında kalıp kalmadığı raporlaması yapılacaktır.
•  Günlük ortalama satış hesabı yapılırken, toptan satışlar dahil edilecek midir? Eğer edilecekse, TMGDK’lar tarafından tespiti nasıl yapılacaktır?
Yukarıda belirtildiği üzere toptan satış yapan istasyonlar  dahil edilmeyecek olup, toptan satış yapan istasyonlar 01/07/2015 tarihinden itibaren hem Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Yönergesi  hem de Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Tebliği kapsamında sorumlulukları bulunmaktadır.  
•  Bahse konu raporlamalar için, TMGDK’lar bir sorgulama yapma ve/veya belge talep etme ihtiyacı duyarlarsa yasal dayanakları nedir?
655 sayılı KHK ve Bakanlığımızca tehlikeli madde taşımacılığı konusunda yayımlanan mevzuat.

•  Toptan satışı 50 tonun üzerinde olan ancak günlük satışı 4000 litre altında olan istasyonların durumu nedir?
•  İlgili belgesi (K, L, J, vs.) olmak kaydıyla, başka istasyonlara yılda sadece bir kez bile olsa taşıma yapan ancak günlük satışı 4000 litre altında olan istasyonların durumu nedir?
Günlük ortalama satış miktarına bakılmaksızın , taşımacılık faaliyetinde bulunan  ve/veya toptan satış yapan akaryakıt istasyonları 01/07/2015 tarihinden beri  hem Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Yönergesi  hem de Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Tebliği kapsamında sorumlulukları bulunmaktadır.  
•  İbraz edilmek üzere TMGDK’lar tarafından verilmesi gerekli olan rapor için istasyonlara bir maliyet çıkacak mıdır?
Bu hizmetin Bu hizmetin bedeli TMGDK ile yapılacak görüşmeniz ile belirlenebilecek bir husustur.
•  Tüplü gaz bayileri için muafiyet şartları nelerdir?
Tüp satan gaz bayileri bu kapsamda değillerdir. Ancak kast edilen EPDK alınan akaryakıt istasyonu lisansında  sadece LPG satışı yapan istasyonlar ise  4000 lt  LPG olarak düşünülmelidir.
•  Perakende satıştan sayılan, köy tankerleri, ADR hükümlerine tabi midir?
Köy tankerleri değil, istasyonlar bu kapsamdadır.