WhatsApp chat
WhatsApp chat
background image

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) Nedir ?

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) Nedir ?
Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmelerin almak zorunda oldukları belgedir.

50 ton miktar kıstası Sınıf 1 , Sınıf 6.1 , Sınıf 6.2 ve Sınıf 7 kapsamındaki Tehlikeli Maddelerle iştigal eden işletmeler için geçerli değildir. Sayılan Tehlikeli Maddelerle iştigal eden işletmeler, miktarına bakılmaksızın TMFB almak zorundadır.