WhatsApp chat
WhatsApp chat
background image

Çok Sık Sorulan Konular Ve Referansları

1. 29007 Sayılı TMGD Tebliği, 2'nci Maddesi, 1 Fıkrası, b) Bendi; "Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeleri, TMGD istihdam etmek zorundadır.”
2. 63089 Sayılı TMFB Yönergesi, 5'inci Maddesi, 1'inci Fıkrası; "Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net 50 (elli) ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) almak zorundadırlar."
3. 63089 Sayılı TMFB Yönergesi, 5'inci Maddesi, 2'nci Fıkrası; "Sınıf 1, Sınıf 6 (Sınıf 6.1 ve Sınıf 6.2) ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) almak zorundadırlar".
4. ADR 1.8.5.3; "Sınıf 6.2'ye ait tehlikeli mallar taşınıyorsa, rapor verme yükümlülüğü miktar limiti olmadan uygulanır."
5. TMKTDGM'lüğünün 14511534-010.06.02-E.71831 Sayılı ve 13.09.2017 tarihli Genelgenin 4'üncü Maddesi; "Yönergenin 12'inci maddesinin 1'inci fıkrasına istinaden TMGD İstihdam eden işletmeler ile TMGDK'lar istihdam ettikleri her bir TMGD için tam süreli olarak SGK primlerini yatıracaklardır."
6. 18 Temmuz 2017 Tarihli TMGD Kuruluşları Yönergenin 5'nci Maddesinin 2'nci Fıkrası; "TMGDK’lar çalıştırdıkları TMGD’lerin tamamını SGK meslek grubu kodu ile istihdam etmek zorundadırlar. "
7. 19.10.2017 Tarihli Güncel SGK-İşKur Meslek Kod Listeleri: TMGD Meslek Kodu: 2263.06 ve Nace kodu. 7490.90’dır, hükümleri mevcuttur.