WhatsApp chat
WhatsApp chat
background image

TMFB Alma Danışmanlık Hizmeti

TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ ALMA AŞAMALARI / TMFB ALMA SÜRECİ  /TMFB NASIL ALINIR?

UZMAN ADR Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Hizmeti Kurumu

Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması kapsamında; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner yada taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmelerin, almak zorunda oldukları belgeye Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB)denir. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinin amacı, tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmelerin, kayıt altına alınmasıdır.

Tehlikeli madde faaliyet belgesi alma zorunluluğu;
- Tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli (50) ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.
- Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.
 Bu kapsam dışında kalanlar tehlikeli madde ile iştigal etseler de, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almalarına ilişkin zorunluluk bulunmamaktadır. 

Ayrıca; Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, R1, R2 yetki belgesine sahip olup, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında sadece taşımacılık faaliyetinde bulunanların da zorunluluğu bulunmamaktadır

 Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi TMFB alınmasına ilişkin, başvuru sürecine dair dosyanın hazırlanması ve sürece dair iş ve işlemlerin takip edilmesi hususunda uzman personelimizle sizlere destek olabiliriz.