WhatsApp chat
WhatsApp chat
background image

ADR Muafiyet Raporu

ADR Muafiyet Raporu

Tehlikeli maddelerle faaliyet gösteren işletmelerin, 03/08/2017 tarih ve 63089 sayılı olur ile yürürlüğe giren TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE’nin 5. Maddesine göre; Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar. Yine aynı maddenin 2. Fıkrasında; “Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar” ibaresi yer almaktadır.

Yukarıdaki maddelere istinaden yıllık 50 ton işlem limitinin belirlenmesinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle, 18.07.2017 tarih ve 58352 sayılı olur ile yürürlüğe giren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge’nin 12. Maddesinin 7. Fıkrasına göre: “İşletmeler, TMFB kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerinin TMFB ve/veya TMGD muafiyeti içermesi durumunda, faaliyette bulunduğu bölge müdürlüğünün yetki alanındaki her hangi bir TMGDK’dan yılda bir muafiyet durumunu belirten rapor almak zorundadır.”

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkili Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu (TMGDK) olan UZMAN Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı TMDG, kapsam dışı raporlarını profesyonel ve bağımsız olarak hazırlar.

Kapsam dışı olduğu raporumuzca tescillenen tesislerin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) bulundurmaları zorunlu olmamakla birlikte, ADR sözleşmesine göre birçok yükümlülüğü de yerine getirmek zorundalardır.

Bu bağlamda kapsam dışı rapor alan tesislerimize uyulması gereken kurallar, doküman paylaşımı ve eğitimlerin yer aldığı kısa süreli ADR’ye tam uyum hizmetiyle karayollarımızı ve tesislerimizi daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyoruz.