WhatsApp chat
WhatsApp chat
background image

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Çalıştırmanın Avantajları Nelerdir?

Yasal yükümlülükler yerine getirilmiş olur, denetleme ve cezalardan kurtulmuş olur, faaliyet devam eder,İşletmenin bu yükümlülüklere uyum sağlaması için gerekli süreci yönetir,İşletmede ve sevkiyat sırasında tehlikeli maddelerin taşınması, depolanması, elleçlenmesi süreçlerinde meydana gelebilecek maddi manevi kazalardan korunmuş olunur,Danışman yasal mevzuat içerisindeki ADR’den muaf ve istisna durumları bildiğinden işletmenin bunlardan yararlanabilmesi için gerekli çalışmaları yapar,Özellikle ihracat ağırlıklı çalışan işletmelerin müşterilerine karşı yükümlülüklerine yerine getirilmiş olur,Karayolu ile tehlikeli madde taşımada UN kodlu ambalaj zorunluluğu olduğundan yeni ambalaj tasarımı hakkında tavsiyelerde bulunur, ADR’ye göre sınırlı miktar ürün sevkiyatlarındaki muafiyetlerden yararlanabilme durumları hakkında çalışmalar yapar,Yurtiçindeki müşterilerin ADR’ye uygunluk konusundaki talepleri yerine getirilmiş olur,Tedarikçilerden alınan ürünlerin mevzuata uygun olup olmadığı denetlenmiş olur,İşletmenin yüklendiği riskler belirlenir, acil müdahale ve güvenlik planları yapılır, iş güvenliğinde eksik kalan noktalar tamamlanmış olur.