WhatsApp chat
WhatsApp chat
background image

Lojistik Danışmanlığı Hizmetleri

Depo

Doğru tasarlanmış ve organize edilmiş bir depo yüksek müşteri memnuniyeti ve düşük maliyetler demektir. Aynı zamanda stok farklarının minimize edilmesi ve stok seviyelerinin düşürülmesi doğru bir depoya sahip olmadan mümkün değildir. Deponun doğru tasarlanmış olması, depoda çalışacak eleman sayısının doğru belirlenmesi, çalışma saatlerinin doğru düzenlenmesi, çalışanların iş güvenliği önlemleri, yeterli güvenlik önlemlerinin alınmış olması, ürünlerin dizilimi ve raf dizaynları konularında destek veriyoruz.

Sipariş & Tahminleme

Sipariş sisteminin doğru dizayn edilmiş olması deponun daha verimli çalışmasını sağlayan en büyük etkenlerden biridir. Siparişlerin miktarı, koli içi adetlerin doğru tespiti, siparişlerin zamanlaması ve sıklığı tedarik zincirinin başarısını etkileyen önemli halkalardan birisidir. Haftalık sipariş programının oluşturulması, sipariş alma ve verme sıklığının doğruluğunun belirlenmesi ve siparişin alınmasından itibaren sevkiyatın gönderilmesi arasındaki sürenin minimumda tutulması konularında destek veriyoruz.

Yatırım

Mevcutta kullanılan deponun kapasitesinin ne zaman yetersiz hale geleceğinin hesaplanması, kurulacak yeni deponun lokasyonunun belirlenmesi, ülkemizdeki yasal mevzuat ve kısıtlamalar, depo kurulacak arsanın imar durumunun (zone planning) kullanım amacına uygunluğunun kontrolü, depo arsa maliyetlerinin belirlenmesi, bölgelerdeki depo kiralama metrekare maliyetlerinin belirlenmesi, depo dizaynı, yüksekliğinin ve kapasitesinin belirlenmesi, palet yüksekliklerinin ve rafların belirlenmesi konularında destek veriyoruz.

Stok

Stoklarınızın seviyesi şirketin karını direkt etkileyen bir faktördür. Stok seviyesinin doğru formüllerle ölçülüp doğru şekilde maliyetlendirilmesi sağlanmalıdır. Depodaki stoğun kaç günlük olduğunun hesaplanması, stok devir günü formüllerinin oluşturulması, hangi periyotlarda stok sayımı yapılması gerektiğinin belirlenmesi, stoklardaki kayıpların önüne geçilmesi için yöntemlerin belirlenmesi, teslim edilen ürünler için fire ve hasar takibi yönteminin belirlenmesi, depoda bulunması gereken güvenli stoğun (safety stock) belirlenmesi konularında destek veriyoruz.

Proje Yönetimi

Proje planının yapılması, gerçekleştirilecek olan proje için ekibin kurulması ve yönetilmesi, proje temel performans göstergelerinin periyodik olarak raporlanması ve projenin sonuçlandırılması konularında destek veriyoruz.

Tersine Lojistik

Kullanılan malların tüketiciden üreticiye hareketi olan tersine lojistik, firmalar için önemli bir rol oynamaktadır. Tersine lojistik te Yeniden İşleme Aşamaları ;

Toplama (Geri alım)
Ayrıştırma / seçim / sınıflama
Geri kazanım / Geri Dönüşüm (doğrudan veya yeniden işlenmiş olarak)
Yeniden dağıtım.
Kullanılması gereken palet türü, palet, kasa, koli vb. geri dönüşümlerin maliyetlerinin kontrolü ve seçimi, iade ve geri alım süreçlerinin yönetimi konusunda destek veriyoruz.

Lojistik Check-Up

İlk ziyaret ve toplantı sonrası yapılan gizlilik sözleşmesi devamında işletmenizin tedarik zinciri süreçleri baştan sona (end to end) ilk siparişin verilmesinden müşterinize ürününüzün Nakliyeına kadar olan tüm süreç mercek altına alınarak yerinde izlenir.
Toplanan datalarla birlikte tedarik zinciri süreçlerinizin hangi noktalarında hangi önlemlere gerek olduğu , alternatif çözüm yolları muhtemel maliyetleri ve size getireceği kazançlar ile birlikte bir rapor halinde sunulur.

Ayrıca istendiği takdirde işletmenizin tedarik zincirinin orta ve uzun vadeli gelişim planı işletmeniz için hazırlanır. Bu uzun vadeli planda satış projeksiyonlarınıza uygun olarak; ileride karşılaşacağınız kapasite yetmezlikleri, ileride nerelerde hangi büyüklükte ve özellikte depolar açmanız gerektiği, ileride miktarsal volumlerinizin hangi boyutlara ulaşacağı vb. stratejik bir network planı şeklinde hazırlanır.

Yine istendiği takdirde tedarik süreçleri projeleriniz için doğru ekiplerle ve doğru firmalarla çalışmanız için danışmanlık çalışmalarında bulunulur.

Performans Yönetimi

Müşteri memnuniyetinin maksimum seviyede tutulması için destek verilmesi, işletmenin temel hedeflerinin ve temel performans göstergelerinin belirlenmesi, operasyon performanslarının periyodik zamanlarda izlenebilmesi, tedarikçilerin performanslarının ve hizmet kalitesinin ölçülmesi konularında destek veriyoruz.