WhatsApp chat
WhatsApp chat
background image

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Aşamaları Nelerdir?

İşletmedeki tehlikeli maddelerinin belirlenmesi.
İşletmenin durumunun belirlenmesi. (Gönderen, Alıcı, Yükleyen, Boşaltan, Paketleyen, Dolduran)
Eğer miktar sınırı gözetilmeyen maddeler yok ise işletmenin bir takvim yılı içerisinde tehlikeli maddeleri kaç ton işlem yapıldığının belirlenmesi ve danışmana bildirilmesi.
T.M.F.B ‘ de sorumlu şirket yetkilisinin belirlenmesi.
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak için gerekli başvuruların yapılması.
İşletme ile danışmanlık firması arasında ne kadar sıklıkla danışmanlık hizmeti alacağının ve danışmanlık ücretinin belirlenmesi.
E-devlet ‘ de işletme ile danışman arasında sözleşmenin yapılması.
Danışman firma ile işletmenin arasında danışmanlık sözleşmesinin imzalanması.
NOT: Aynı ticari unvan altında faaliyet gösteren işletmelere ait temsilcilikler, adreslerinin bulunduğu Bölge Müdürlüklerinden her bir temsilcilik için Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları gerekir.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı;
ADR Mevzuatı 1.8.3. gereği aşağıdaki hizmetleri yapacaktır.
ADR Kapsamına Giren Tehlikeli Malların Tespiti
Tehlikeli Malların UN numaralarının, Tehlike Sınıfının,Paketleme Gurubunun ve Tünel Kodlarının Listelenmesi
Varsa,Katagori (0) gurubunun tespit edilmesi
İşaret ve Levhaların tespit edilmesi ve uygulanması
ADR Teçhizatının Oluşturulması
Tehlikeli malların, ADR zorunluluklarına uygunluğunun izlenmesi
Tehlikeli malların taşınmasında,işletmeye öneriler sunmak
Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanarak Bakanlığa bildirilmesi
Taşınan Tehlikeli Malların saptanmasını düzenleyen zorunluluklara uygunluk prosedürlerinin hazırlanması
Taşıma araçları satın alınırken, işletmenin taşınan tehlikeli mallara ilişkin özel zorunlulukları dikkate alıp almadığı izlemek
Tehlikeli malların taşıma,yükleme ve boşaltmada kullanılan teçhizatların kontrol yöntemlerinin belirlenmesi
İşletme çalışanlarının ADR mevzuatına uygun eğitimlerini vermek ve kayıtların tutulmasını sağlamak
Mevzuatta yapılan değişiklikleri takip etmek ve işletmeyi bilgilendirmek
Tehlikeli malların taşınması,yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya olay meydana gelmesi durumunda acil durum yöntemlerini uygulamak
Meydana gelen kaza veya olaylar hakkında rapor hazırlamak, bildirimde bulunulmasını sağlamak
Kaza ve olayların tekrar oluşmasına karşı önlemler uygulamak
Alt Yüklenici faaliyetlerinin ADR mevzuat ve zorunluluklarına uygunluğu konusunda işletmeyi bilgilendirmek
Saha ve dökümantasyon uygulaması denetimlerini yapmak ve uygunsuzlukları tespit etmek