WhatsApp chat
WhatsApp chat
background image

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kimdir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Kimdir ?
Taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat doğrultusunda çalıştırmakla yükümlü oldukları İfa edeceği tehlikeli madde danışmanlık kurumunda hizmet, görev ve nitelikleri ADR/RID’ın 1.8.3  üncü  kısmında belirlen ve Bakanlık tarandan tehlikeli madde güvenlik danışmanı serfikası düzenlenerek yetkilendirilen ve Tehlikeli maddelerin taşınması, gönderilmesi, yüklenmesi, paketlenmesi, doldurulması ve boşaltılması konusunda hizmet veren işletmelerin bünyesinde istihdam edilmiş kişilerdir.