WhatsApp chat
WhatsApp chat
background image

Sivas Zara İlçesinde Tehlikeli Madde Danışmanlık Hizmeti Veren UZMAN TMGD ADR

Zara Sivas ilinin bir ilçesidir. İşletmelere 1 Temmuz 2015 Tarihi İtibariyle Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Alma Zorunluluğu Getirildi. Buna istinaden Uzman TMGD firmasından tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti almak zorunlu hale geldi.

Tarih
Anadolu Selçuklularının Moğollar tarafından yıkılmasını kesinleştiren Kösedağ Savaşı Zara'da olmuştur (1243). Moğol hakimiyetinden sonra Zara, Eretna ve Türkmen Kadı Burhanettin devletlerinin idaresinde kalmıştır.[kaynak belirtilmeli]
Yapılan son araştırmalara göre ilçe ve çevresine ilk olarak Neolitik Dönemi'nde yerleşildiği sanılmaktadır. Zara-Hafik arasındaki höyükte yapılan kazıda Neolitik Dönemi özellikleri gösteren çakmak taşından minik uçlar, el değirmeni taşları ve hayvan kemikleri gibi buluntular çıkmıştır.[kaynak belirtilmeli]
Şive
Türkçenin Zara ilçesinde kullanılan şivesinin Batı Anadolu ağızları içindeki konumu Prof. Dr. Leyla Karahan'ın Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması (Türk Dil Kurumu yayınları: 630, Ankara 1996) adlı çalışmasına göre : Sivas, Tokat yöresi ile aynıdır.
Akarsu ve gölleri
Tamamı Türkiye sınırları içinde olan en uzun nehir Kızılırmak, komşu ilçe İmranlı'da doğup, Zara'yı doğudan batıya keser. Fakat, ancak ilçe merkezinden sonra genişlemeye başlar. Sivas istikametinde olan Tödürge Gölü Sivas ilinin en büyük gölüdür. Bol tuzlu ve kireçli sularında gümüş ve yayın balığı vardır.[kaynak belirtilmeli] Ayrıca İmranlı ilçesi sınırından doğan Acısu ırmağı Zara'da Tekke Köyü yakınlarında Kızılırmak'a karışır.
Dağları ve yaylaları

Beydağı
Suşehri tarafında Kösedağ 2815 metre irtifa ile en yüksek dağıdır. Diğer yüksek dağlar Beydağ (2.802 m) ve Yılanlı'dır (2200 m).
Şerefiye yolu üzerinde Kurbağa yaylası Sarıpınar gözesi ile bilinir. Kösedağ'da çok sayıda yayla vardır, bazıları Karapınar, Yağlıyurt, Ağmaşat, Paşaçayırı (Nasır), Ortayurt (Nasır), Çukuryurt (Nasır) ve Boyatası yaylalarıdır. Kösedağ'la Zara arasında Çataltepe yaylası vardır. Ayrıca Beydağında da Koççukuru, Kırdo, Sırımlı gibi birçok yayla bulunur.
İklimi
İlçede tipik karasal iklimin hakim olmasının yanında kuzeyde karadeniz iklimi hakimdir.