WhatsApp chat
WhatsApp chat
background image

Sivas Ulaş İlçesinde Tehlikeli Madde Danışmanlık Hizmeti Veren UZMAN TMGD ADR

Sivas ilinin bir ilçesidir. Sivas merkez ilçesinin Güneyinde bulunmaktadır. Sivas - Malatya yolu üzerinde bulunmaktadır, Sivas Merkeze uzaklığı yaklaşık 35 km'dir Ulaştan sonra Kangal ilçesi gelmektedir. Ulaşta demiryolu hattı ve tren istasyonu bulunmaktadır. 1991 yılında ilçe statüsü kazanmıştır. 2015 yılında 9 adet köy derneğinin ortak katılımıyla Sivas Ulaş Dernekler Federasyonu (SUDEF) kurulmuştur.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları ve KURUMU (UZMAN TMGDK), ADR, IMDG, RID ve DGR Eğiticileri ve Danışmanları’ndan oluşuyor. Uzman adr tmgd, Tehlikeli Madde Taşımacılığı faaliyetlerinde güvenliğin artırılması, risk ve tehlikelerin minimize edilmesi için Türkiye de faaliyette bulunan uzman ve eğiticileri en verimli şekilde temsil etmeyi ülkemizde ve Avrupa düzeyinde çıkarlarını korumayı ve mesleki sorunlara çözüm üretmeyi amaçlamakta. 2017 Aralık Yılında kurulan uzman tmgd amaç ve hedefleri doğrultusunda özverili bir Eğitmen/Danışman ekibiyle sektörel faaliyetlerine başladı.

Sosyal Durum
Ulaş İlçesinin genel durumu 2000 genel nüfus sayımına göre 15.283 olup, İlçe merkezinin nüfusu ise 3.386, nüfus yoğunluğu ise %16 dır.
İdari Durum
Ulaş İlçesinde 2 belde, 37 köy, 19 mezra, 3 İlçe merkezinde ve 6 beldelerde olmak üzere 46 muhtarlıktan müteşekkildir.

Eğitim ve Kültür Durumu
Ulaş İlçe merkezinde 3 ilköğretim okulu, 1 Cumhuriyet Yatılı İlköğretim Bölge Okulu ve 1 lise bulunmaktadır. Ulaş İlçe ve köylerinde 6 İlköğretim okulu, 17 birleştirilmiş sınıfla öğrenim görmekte olup, 67 branş öğretmeni, 79 sınıf öğretmeni görev yapmaktadır. Ulaş İlçesinde 18 okul öğrenci yetersizliği, 3 okulda taşımalı olmak üzere 21 okulumuz kapalıdır. Ulaş İlçesinde herhangi bir yüksek öğrenim kurumu bulunmamaktadır. Ulaş İlçesinde basımevi spor tesisleri, kültür sanatları, tiyatro faaliyetleri ve tesisleri bulunmamaktadır.
İlçede, İlköğretim okullarında öğrenim çağında olup da okullara devam etmeyen öğrencilerin devam takip işlemleri okul müdürlükleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hassasiyetle takip edilmektedir.
Ekonomik Durum
Halkın geçim kaynağı tarım, hayvancılık ve yer yer çok az da olsa dokumacılıktır. ilçede bulunan tarım Üretme çiftliğide önemli bir istihdam merkezi oluşturmuştur. Burada Türkiye'nin sayılı üretim çiftliklerinden birisi vardır. Özellikle küçükbaş hayvancılık ve tahıl ürünlerinde önemli bir üretim merkezidir. Ayrıca kurulan Kangal Köpek çiftliği ile dünyanın birçok yerine satışlar yapılmaktadır. Ayrıca Ulaşta kurulan hayvan pazarı yıllardır ilçeyi bu alanda merkez haline getirmiştir. Sivas'ın birçok ilçesinden ve etraftaki yüzlerce köylerden insanlar bu hayvan pazarını yaşatmaya devam etmektedir. Ulaş İlçesinin ilk yerleşimi her ne kadar ticarete dayanıyorsa da nesiller boyunca yerleşim yerlerinin zayıfladığı üretimin düşük ve pazarlamasında görülen güçlükler ticaretin zayıflamasına neden olmuştur. Ulaş İlçesin de faaliyet gösteren herhangi bir sanayi kolu yoktur. Hayvancılık ise genelde köylerde sürdürülmekte olup; ailelerin ihtiyacını karşılamaktan öteye gidememiştir.
Coğrafi yapısı
Arazisi geniş ve düz bir yapıya sahiptir. Büyük dağ olarak Tecer Dağı sınırları içerisinde olup halkın içme ve tarımsal su ihtiyacını Tecer Dağının Beş Gözler Mevkiinde çıkan ile karşılamaktadır. Çıkan bu su ayrıca Demir Çelik fabrikasının ihtiyacınıda karşılamaktadır. Ulaş ilçesinde 11 adet göl bulunmaktadır. İlçenin merkezinde bulunan tuz gölü kışları dolu olup yaz mevsiminde kuruyarak beyaz bir görüntüye sahip olur. Şu an da ise Tecer deresi ile beslenerek göl canlı hale getirilmiştir, içerisine DSİ'den balık yavrusu alınarak bırakılmış ve halkın gezebileceği mesire alanına dönüştürülmüştür.
Ulaşım ve Altyapı Durumu
Ulaş İlçesinde, ulaşım kara ve demiryolu ile sağlanmaktadır.İlçenin ana caddelerinde Kilitli Parke Taşı döşenmiş, Kanalizasyon ve İçme Suyu Şebekesi tamamlanmıştır. Ulaş PTT Merkez Müdürlüğünün hizmet binasını Ulaş Belediyesinden satın alarak Bakım onarımı yapılmış ve ptt Bankacılık işlemlerini halkın hizmetine sunmaktadır, 60 kanallı fiber optik cihazı tesis edilmiştir. TEDAŞ İşletme Başmühendisliği, kendi binasında hizmet vermekte olup, tüm yerleşim birimlerinin elektrik işlemleri tamamlanmıştır.Çiftçilikle Ve hayvancılıkla geçim sağlandığı için Pancar Kooperatifi, Tarım Kredi Kooperatifi faaliyet göstermektedir. İlçe emniyet amirliği Adliye sarayı ve Kaymakamlık ve tüm resmi kurumlar faaliyet göstermektedir. T.C Ziraat Bankasıda mevcuttur.
Mahalli İdareler Durumu
Ulaş İlçesi 2 Haziran 1968 tarihinden itibaren belediyeliktir. 31 Aralık 1991 tarihinde ise Yenikarihasar köyüde Belediyelik olmuştur. 18 Nisan 1999 tarihinde ise Baharözü Köyü de Belediyelik olmuştur.
Sağlık Durumu
2008 yılında devlet hastanesi yapılmıştır. Röntgen. diş polikliniği, mevcuttur.Ulaş ilçesine bağlı Yenikarahisar Sağlık Ocağı ve 6 sağlık evi bulunmaktadır. Ulaş İlçesinde toplam 6 doktor, 4 hemşire, 6 ebe, 3 sağlık memuru, 1 laborant, 1 memur, 1 şoför ve 2 hizmetli görev yapmaktadır. Ulaş İlçesinde tam teşekküllü 2 adet ambulans ve 2 adet araç bulunmaktadır.
İlçeye bağlı köyler
Ulaş İlçesine bağlı 2 belde, 3 merkez mahalle, beldelere bağlı 6 mahalle olmak üzere toplam 9 mahalle, 37 köy ve 19 mezra bulunmaktadır.