WhatsApp chat
WhatsApp chat
background image

TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ

TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ

GÖNDEREN / ÜRETİCİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Paketleme & Etiketleme

Sınıflandırılması yapılmış tehlikeli malların gönderici ve alıcı isteğini göz önünde bulundurarak en uygun ADR yöntemiyle paketlenmesini ve etiketlemesini sağlayacağız.

Çalışan Eğitimi

Tehlikeli malların paketlenmesi ve taşıması esnasında oluşabilecek riskleri göz önüne alarak, işletmelere özgü eğitim programları oluştururuz. UZMAN TMGD Kurumsal Danışmanlık Hizmeti Firması  olarak iş sağlığı ve iş güvenliği tecrübemiz ile firmanızın iş sağlığı ve iş güvenliği konusundaki çalışmalarınıza katkı sağlayacağız.

Yasal İzinler & Dökümantasyon

Tehlikeli malların taşınması esnasında birçok prosedüre uyulması gereklidir. Bu prosedürler aşağıdaki etkenlere bağlıdır.

Tehlikeli maddelerin sınıfı
Tehlikeli maddelerin miktarı
Tehlikeli maddelerin paketleme çeşidi
Tehlikeli maddelerin taşıma koşulları
Tehlikeli maddelerin gideceği güzergah
Bizler bu etkenleri göz önüne alarak yerel ve merkezi kurumlardan alınacak izinler, sevkiyat esnasında bulundurulacak dokümanların hazırlanmasında yardımcı oluruz. Bunlarla beraber sevkiyat ile ilgili hizmet alacağınız tüm aracı firmaların da denetimini yapacağız.

Raporlama

ADR kapsamında yapılan çalışmalar hakkında Bakanlığa ve çalıştığımız firmalara periyodik olarak faaliyet raporlarını sunarız. Raporların takibini yaparız.

Aynı zamanda olası kazaların raporlanmasını da UZMAN TMGD Kurumsal Danışmanlık Hizmeti Firması  olarak yapmaktayız.


YÜKLEYİCİ / BOŞALTICI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Çalışan Eğitimi

Sevkiyata hazır hale getirilen tehlikeli malların yüklemesi, boşaltılması ve elleçlenmesi esnasında uygulanacak ADR hükümlerine göre çalışanlara eğitim veriyoruz.

UZMAN TMGD Kurumsal Danışmanlık Hizmeti Firması  olarak; aynı zamanda iş güvenliği isg tecrübemiz ile firmanızın isg çalışmalarınıza katkı sağlayacağız.

Paketleme & Etiketleme

Sevkiyatın gerçekleşmesinden önce paketleme ve etiketlemenin ADR kapsamında uygunluğunun olup olmadığı kontrol edilir. Çalışanları bu etiketlere uygun süreçleri yerine getirmesi sağlanır. Sevkiyatın ADR’ye uygunsuzluğu tespit edilirse gerekli çalışmanın yapılması için göndericiye bilgilendirme yaparız.

Özel Yükümlülükler

ADR sözleşmesi tehlikeli maddelerin yüklenmesi, boşaltılması ve elleçlenmesi konusunda birçok özel hükmü bulunmaktadır. UZMAN TMGD Kurumsal Danışmanlık Hizmeti Firması  olarak; sevkiyata taraf olanların isteklerine göre ve ADR’ye uygun şekilde yükümlülüklerini taraflara bildiririz ve uygulanmasını sağlarız.

Yasal Dokümantasyon

UZMAN TMGD Kurumsal Danışmanlık Hizmeti Firması  olarak; sevkiyat esnasında ve süresince yükleyici, boşaltıcı ve elleçleyici işlerinde çalışanlara yol gösterecek gerekli dokümanların sağlanmasını ve çalışanların bu dokümanları kullanmasını sağlarız.

Raporlama

ADR kapsamında yapılan çalışmalar hakkında Bakanlığa ve çalıştığımız firmalara periyodik olarak faaliyet raporlarını sunarız. Raporların takibini yaparız.

Aynı zamanda olası kazaların raporlanmasını da UZMAN TMGD Kurumsal Danışmanlık Hizmeti Firması  olarak yapmaktayız.


TAŞIYICI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Araç Seçimi

UZMAN TMGD Kurumsal Danışmanlık Hizmeti Firması  olarak; taşınacak tehlikeli malların sınıf ve miktarlarına bağlı olarak ADR ve yerel yükümlülükleri göz önüne alarak en uygun çekici ve taşıyıcı aksamın seçiminde yardımcı olacağız.

Mevcut çekicilerin ve taşıcıyı aksamların ADR’ye göre periyodik kontrollerinin hatırlatılması konusunda da yardımcı olacağız

Eğitim ve Bilgilendirme

Sevkiyat süresinde sürücü ve kabin ekibine taşıdıkları tehlikeli mallara uygun eğitimleri veririz. Olası acil durumlarda alınması gereken önlemleri teorik ve pratik eğitimlerle pekiştiririz.

Güzergah Belirleme

UZMAN TMGD Kurumsal Danışmanlık Hizmeti Firması  olarak; taşıyıcının kullanacağı güzergâhın ADR kapsamına uygunu denetleriz. Güzergâh üzerinde tehlikeli malların girmemesi gereken alanların olması durumunda en uygun güzergâhın seçiminde yardımcı oluyoruz.

Yasal İzin ve Dokümantasyon

Sevkiyat esnasında olası denetimlerin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlamak. ADR  ve yerel gerekliliklerine uygun dokümanların oluşturulmasında yardımcı olacağız. Bazı tehlikeli maddelerin taşınmasında idarece alınması gereken izinlerinde ve bu izinlerin alınmasında çözüm ortağınız olacağız.

Çevre ve Kişisel Koruma Önlemleri

ADR kapsamında taşınacak tehlikeli malların cinsine göre araçlarda bulundurulacak kişisel koruyucu donanımlar ve çevre koruma donanımlarının bulundurulmasında yardımcı olacağız. Olası acil durumlarda bu donanımların kullanımı ve pratik olarak çalışanlara eğitimlerini vereceğiz.

Sevkiyat Doğrulama

Gönderici ve yükleyici  tarafından sevkiyata hazır hale getirilen tehlikeli malların ADR yükümlülüklerine uygunluğu konusunda yardımcı olacağız.

Sevkiyatın ADR’ye uygunsuzluğu tespit edilirse yükleyici ve göndericiye eksikliklerin giderilmesi konusunda sizlere destek sağlayacağız.

Raporlama

ADR kapsamında yapılan çalışmalar hakkında Bakanlığa ve çalıştığımız firmalara periyodik olarak faaliyet raporlarını sunarız. Raporların takibini yaparız.

ALICI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Paketleme ve Etiketleme

Sevkiyatı tamamlanan tehlikeli malların uygun şekilde depolanması amacı ile çalışanların etiket ve paketlerle ilgili bilgilendirilmesini sağlarız

Yasal İzinler ve Dokümantasyon

Sevkiyatın başlamasından bitiş aşamasına kadar yerel ve merkezi idareden alınması gereken izinler ve bilgilendirmeler konusunda yardımcı olmaktayız. Ayrıca, sevkiyatın ADR’ye uygunluğu ve doğrulanmasından, gönderici ve yükleyiciden taşıma dokümanların teminini sağlarız.

Çalışan Eğitimi

Sevkiyatı tamamlanan tehlikeli malların boşaltılmasında kullanıma hazır hale getirilmesine kadar görev alan çalışanları tehlikeli mallar ile ilgili eğitime tabi tutarız. Bu maddelerin tehlikeleri ile ilgili ve olası acil durumlarda yapılacak müdahalenin teorik ve pratik eğitimlerle pekiştiririz. İş güvenliği isg tecrübemizi eğitimlere yansıtarak firmanızın isg çalışmalarına katkı sağlıyoruz.

Raporlama

ADR kapsamında yapılan çalışmalar hakkında Bakanlığa ve çalıştığımız firmalara periyodik olarak faaliyet raporlarını sunarız. Raporların takibini yaparız.